Koledze

Kamilowi Bieniasowi

wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

Matki

składają:

Wójt Gminy Zadzim

z pracownikami UG i GOPS

Przewodniczący Rady Gminy w Zadzimiu

z radnymi

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa

wszystkim Sołtysom oraz Radom Sołeckim

z terenu Gminy Zadzim składamy najserdeczniejsze podziękowania

oraz wyrazy uznania za codzienny trud i zaangażowanie

w pracę na rzecz lokalnej społeczności.

Życzymy wielu sukcesów w wypełnianiu tej ważnej funkcji

oraz zdrowia i wszelkiej  pomyślności

w życiu zawodowym i osobistym.

 

Z wyrazami szacunku

 

Krzysztof Woźniak

Wójt Gminy Zadzim

 

Mariusz Warycha

Przewodniczący Rady Gminy

w Zadzimiu

Z okazji Dnia Kobiet wszystkim Paniom

składamy najserdeczniejsze życzenia

zdrowia, pomyślności, spełnienia marzeń oraz życzliwości.

Niech radość i uśmiech towarzyszy Wam każdego dnia,

a uczucia przyjaźni i miłości dają poczucie spełnienia i satysfakcji

zarówno w życiu rodzinnym, jak i zawodowym.

 

Z wyrazami szacunku

 

Krzysztof Woźniak

Wójt Gminy Zadzim

Mariusz Warycha

Przewodniczący Rady Gminy w Zadzimiu

 

 

 

 

Panu

Jerzemu Witosławskiemu

Sołtysowi Sołectwa Rzeczyca

wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

Matki

składają:

Wójt Gminy Zadzim

z pracownikami UG i GOPS

Przewodniczący Rady Gminy w Zadzimiu

z radnymi