DZIEŃ WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH NIESORTOWANYCH LUB POZOSTAŁYCH PO SORTOWANIU
28 STYCZEŃ (czwartek)
18 LUTY (czwartek)
24 MARZEC (czwartek)
27 KWIECIEŃ (środa)
20 MAJ (piątek)
17 CZERWIEC (piątek)

19 LIPIEC (wtorek)
16 SIERPIEŃ (wtorek)
22 WRZESIEŃ (czwartek)
12 PAŹDZIERNIK (środa)
17 LISTOPAD (czwartek)
08 GRUDZIEŃ (czwartek)
29 STYCZEŃ (piątek)
19 LUTY (piątek)
25 MARZEC (piątek)
28 KWIECIEŃ (czwartek)
23 MAJ (poniedziałek)
20 CZERWIEC (poniedziałek)

20 LIPIEC (środa)
17 SIERPIEŃ (środa)
23 WRZESIEŃ (piątek)
13 PAŹDZIERNIK (czwartek)
18 LISTOPAD (piątek)
09 GRUDZIEŃ (piątek)
Sołectwa Adamka,
Bratków,
Charchów Księży,
Charchów Pański,
Dąbrówka,
Grabina,
Marcinów,
Pałki,
Ralewice,
Rzechta Drużbińska,
Rzeczyca,
Skęczno,
Wola Flaszczyna,
Wyrębów,
Wola Zaleska,
Zadzim
Bąki,
Bogucice,
Chodaki,
Dzierzązna,
Górki Zadzimskie,
Iwonie,
Jeżew,
Kłoniszew,
Kraszyn,
Małyń,
Otok,
Pietrachy,
Piotrów,
Ruda Jeżewska,
Stefanów,
Wierzchy,
Zygry,
Żerniki
 

DZIEŃ WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH SORTOWANYCH

03 LUTY (środa)
22 KWIECIEŃ (piątek)
30 CZERWIEC (czwartek)
19 SIERPIEŃ (piątek)
14 PAŹDZIERNIK (piątek)
01 GRUDZIEŃ (czwartek)

 

Przypominamy, że w wyznaczonym dniu nieczystości
powinny być wystawione już o godzinie 6:30.

 

 

kalendarz-odpady-2016-I.pngkalendarz-odpady-2016-II.png

Pobierz wersję PDF