Drukuj

PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ ŁÓDŹ - TEREN

Rejon Energetyczny Sieradz  informuje  swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii  elektrycznej dla  miejscowości zasilanych z niżej wymienionych stacji  transformatorowych:

25.01.2016r, godz.8-15-Anusin(stacja3-1134), Zygry(stacja 3-1060)

Informujemy, że z przyczyn niezależnych od RE Sieradz może nie dojść do wyłączeń w wyżej podanych terminach. Zamieszczona informacja znajduje się na firmowej stronie: www.zelt.pl Informacje o wyłączeniach można uzyskać także pod numerem tel. 991.