Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Zadzimiu informuje, że od 01.01.2016 roku nastąpiły zmiany w przyznawaniu świadczeń rodzicielskich. W poniższym załączniku zostały umieszczone informacje dot. nowych procedur przyznawania świadczeń.

Informacja o świadczeniach rodzicielskich - do pobrania