30 listopada br. w Żernikach odbył się uroczysty odbiór nowej drogi gminnej Żerniki –Iwonie o długości 2, 25 km. Zadanie zrealizowano przy udziale środków z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Całkowity koszt inwestycji wyniósł  1 061 464,00 zł. Wykonawcą drogi było Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego w Kaliszu.

Na zaproszenie Wójta Gminy Krzysztofa Woźniaka i mieszkańców Żernik i Iwonia , na czele z sołtysami Wojciechem Cylińskim i Grażyną Gurazdą , na uroczystość przybyli : Piotr Polak- Poseł na Sejm RP, Kamil Wojtysiak- Wicedyrektor Biura Wojewody Łódzkiego, Romuald Kolasa- Z-ca Kierownika Oddziału Rozwoju Regionalnego i Inwestycji UW w Łodzi, Piotr Trybura- Przewodniczący Rady Gminy w Zadzimiu, Zbigniew Dominiak –Radny Gminy Zadzim, ks. Marek Wiśniewski-Proboszcz Parafii Wierzchy, Zbigniew Albrecht – przedstawiciel wykonawcy.

Proboszcz parafii Wierzchy tradycyjnie poświęcił nowy trakt, a następnie dokonano uroczystego otwarcia drogi poprzez symboliczne przecięcie wstęgi.

Podczas spotkania sołtysi oraz obecni na uroczystości pozostali mieszkańcy podkreślali wysoką jakość wykonanej inwestycji ,której przebieg obserwowali na bieżąco. Wyrażali wdzięczność Wójtowi za konsekwencję w doprowadzeniu do budowy drogi , po której cztery razy w ciągu dnia jeżdżą autobusy dowożące dzieci do szkoły.

Jak się okazało w trakcie uroczystości dotarła ważna wiadomość i Wójt mógł poinformować wszystkich, iż kolejny drogowy projekt Gminy Zadzim zyskał aprobatę i dofinansowanie Wojewody Łódzkiego. W 2018 roku realizowany będzie bardzo oczekiwany odcinek drogi Chodaki-Iwonie –Piotrów – Pudłówek w miejscowości Iwonie.

 

DSC_0224.jpgDSC_0225.jpgDSC_0226.jpgDSC_0239.jpgDSC_0246.jpgDSC_0249.jpgDSC_0275.jpgDSC_0278.jpgDSC_0280.jpgDSC_0283.jpgDSC_0287.jpgDSC_0290.jpgDSC_0293.jpgDSC_0296.jpgDSC_0298.jpgDSC_0299.jpgDSC_0301.jpgDSC_0304.jpgDSC_0306.jpg