KOMUNIKAT

 

z dnia 08 grudnia 2017r. skierowany do konsumentów korzystających z wody produkowanej przez wodociąg sieciowy w Wierzchach

 

(dotyczy miejscowości: Wierzchy, Iwonie, Chodaki, Babiniec, Piotrów, Żerniki, Anusin, Charchów Księży, Rzechta Drużbińska, Alfonsów, Hilarów Urszulin, Dziadów, Wola Flaszczyna, Wola Dąbska, Pałki, Wola Sipińska,)

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach na podstawie wyników badań próbek wody pobranych do badań laboratoryjnych w dniu 01 i 05 grudnia 2017r. z wodociągu publicznego w Wierzchach w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Urząd Gminy w Zadzimiu informuje, że w badanych próbkach wody nie stwierdzono zanieczyszczenia mikrobiologicznego, czyli wcześniej obecnych baterii grupy coli.

Woda z wodociągu publicznego w Wierzchach odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia  przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989) i nadaje się do spożycia.