Głównym celem działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Zadzimiu jest zaspokajanie potrzeb czytelniczych, oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa oraz uczestnictwo w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

Do zadań Biblioteki należy m.in.:

1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych oraz dokonywanie bieżącej oceny zbiorów i ich przydatności w środowisku;

2) obsługa użytkowników, udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu, prowadzenie wypożyczeń między-bibliotecznych;

3) prowadzenie działalności informacyjnej, bibliograficznej, dokumentacyjnej, edukacyjnej, naukowo –badawczej, popularyzatorskiej;

4) organizowanie i prowadzenie różnorodnych form pracy z czytelnikami mając na celu rozwijanie zainteresowania książką, popularyzację nauki, kultury i sztuki;

5) podejmowanie innych działań wynikających z potrzeb środowiska lokalnego i branżowego, w tym organizacja konferencji, wykładów, spotkań, dyskusji, warsztatów, konkursów, szkoleń, wystaw, projekcji filmowych, kiermaszów, imprez plenerowych, przyczyniających się do podnoszenia poziomu wiedzy i umiejętności;

6) promowanie kultury Gminy Zadzim i lokalnych twórców kultury;

7) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką;

8) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego.

W skład Gminnej Biblioteki Publicznej w Zadzimiu wchodzą 2 filie biblioteczne – w Zygrach i w Małyniu.  Biblioteka nadzoruje również działalność świetlic integracyjnych w Zadzimiu i Małyniu.

Adres: Kazimierzew 38

telefon: 43 678-64-08
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownik: Agnieszka Kiejnich

Godziny pracy:
poniedziałek 8 - 16
wtorek 8 - 17
środa 8 - 18
czwartek 8 - 16
piątek 8 - 16

Filia biblioteczna w Małyniu:
czwartek 10 - 18

Filia biblioteczna w Zygrach:
poniedziałek 8 - 16
wtorek 10 - 16
środa 10 - 18
piątek 8 - 16

 

 

 

 Nasze projekty:

,,Człowiek jest ludzki w ludzkich warunkach" - życie i twórczość Gustawa Herlinga –Grudzińskiego – Program KULTURA DOSTĘPNA 2019

20 maja 2019 r. minie 100 lat od urodzin jednego z najwybitniejszych pisarzy polskich XX wieku - Gustawa Herlinga Grudzińskiego – i to właśnie temu wyjątkowemu twórcy poświęcony jest projekt. To niezwykły człowiek, którego losy dość wybiórczo znane są szerokiemu odbiorcy. Twórczość Gustawa Herlinga - Grudzińskiego stanowi świadectwo cierpień i czynów człowieka, któremu przyszło przeżyć czasy totalitarnej przemocy i kryzysu wartości. Rok 2019 to również 80-ta rocznica wybuchu II wojny światowej. Zadanie łączy te ważne dla kultury i narodu polskiego wydarzenia.

Celem naszego projektu jest ułatwienie mieszkańcom Gminy Zadzim dostępu do kultury poprzez organizację bezpłatnych wyjazdów do instytucji kultury oraz organizacja wydarzenia kulturalnego w Zespole Szkół w Zadzimiu. Projekt zakłada również integrację społeczną mieszkańców, zdobywanie pozytywnych doświadczeń w kontakcie z kulturą oraz popularyzowanie dziedzictwa narodowego.

 

Termin realizacji zadania: 1 marca 2019 r. – 15 lipca 2019 r.

 

Zadanie jest dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

Dofinansowanie: 13 000,00 zł

Wkład własny: 5 500,00 zł

Całkowity koszt zadania: 18 500,00 zł

 

W ramach zadania zostaną przeprowadzone następujące działania:

1) wizyta w Teatrze Powszechnym w Łodzi na sztuce poświęconej Gustawowi Herlingowi – Grudzińskiemu;

2) warsztaty teatralne dla młodzieży;

3) wizyta w Państwowym Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu;

4) spektakl teatralny

 

Regulamin rekrutacji oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są w siedzibie biblioteki w Zadzimiu oraz w jej filiach: w Małyniu i w Zygrach.

Termin rekrutacji:

- od 3 do 23 kwietnia 2019 r. – zadanie 1 i 2

- od 3 kwietnia do 6 maja 2019 r. - zadanie 3

 


,,Zachować od zapomnienia – tradycje i obyczaje Gminy Zadzim” – Program EtnoPolska 2019

Zadanie ma na celu zachowanie od zapomnienia dawnych tradycji i obyczajów, wypracowanie szacunku dla dorobku kulturowego poprzednich pokoleń, wzmocnienie tożsamości kulturowej i uczestnictwa w kulturze mieszkańców gminy Zadzim.


W ramach zadania zaplanowano następujące działania:

  1. Wizyta w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi
  2. Warsztaty plastyki obrzędowej
  3. Sztuka kulinarna jako przejaw kultury i obyczaju
  4. Rewia Sztuki Ludowej

 


Termin realizacji projektu: 15 lipca – 30 września 2019 r.

Kwota dofinansowania z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska 2019: 17 tys. zł.

Wkład własny: 1.112 zł


Partnerzy projektu:

Szkoła Podstawowa w Zygrach - współpraca przy rekrutacji uczestników projektu w zakresie dzieci i młodzieży szkolnej

Koło Gospodyń Wiejskich w Zygrach - bezpłatne udostępnienie pomieszczeń siedziby KGW na potrzeby realizacji spotkań i warsztatów

 
Formularze zgłoszeniowe do udziału w projekcie dla osób dorosłych dostępne są w siedzibie biblioteki w Zadzimiu oraz w jej filiach: w Małyniu i w Zygrach, dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej w Zygrach.

 

Realizacja:

Wizyta w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi

W dniu 7 sierpnia 2019 r. panie z kół gospodyń wiejskich, członkowie zespołów śpiewaczych, stowarzyszeń, świetlic integracyjnych z terenu gminy Zadzim oraz młodzież szkolna wzięła udział w zajęciach przygotowanych przez Dział Naukowo – Oświatowy Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi pt. ,,Ocalić od zapomnienia” podczas których jego uczestnicy zostali wprowadzeni w świat czasów minionych, przypomnieli sobie zwyczaje i obrzędy dawno wygasłe, jak i te kultywowane po dzień dzisiejszy. Celem warsztatów było również ułatwienie słuchaczom zrozumienia takich pojęć jak kultura, tradycja czy region i zaszczepienie szacunku dla wielkiego i bogatego dziedzictwa naszych przodków. Uczestnicy zwiedzili również wystawy stałe i czasowe tj. ,,Wzornik. Szycie opoczyńskie, łowickie, sieradzkie" (przedstawiająca hafty z regionów: opoczyńskiego, łowickiego i sieradzkiego), ,,Szare jak ziemia, barwne jak pamięć" (wystawa poświęcona człowiekowi i wsi okresu dwudziestolecia międzywojennego na terenie Polski środkowej) oraz wystawę archeologiczną ,,Przeszłość wydobyta z ziemi".


Sztuka kulinarna jako przejaw kultury i obyczaju i warsztaty plastyki obrzędowej

W dniu 10 sierpnia 2019 r. odbyły się spotkania w siedzibie KGW Zygry, z Panią Magdaleną Bartosiewicz – kustosz Muzeum w Łowiczu, która opowiedziała o kuchni chłopskiej jako elemencie tradycji, zwyczajach związanych ze spożywaniem posiłków na polskiej wsi, roli pożywienia w życiu społecznym wsi, współdziałaniu sąsiedzko-gromadzkim, wierzeniach i praktykach magicznych. Ponadto uczestnicy otrzymali przepisy na tradycyjne potrawy m.in.: chleb wiejski z kapustą, chleb cebulowy, żur kiszony owsiany, szczodroki, sadzioki czy podpłomyki z ciasta kluskowego. Natomiast Pani Alicja Matczak - twórczyni ludowa - opowiedziała o tradycyjnych obrzędach i zwyczajach , które odeszły już w zapomnienie, a związane były zakończeniem prac polowych, dziękowaniem za obfite zbiory. Uczestnicy spotkania mogli również spróbować swoich sił w papieroplastyce tj. tworzeniu elementów dekoracji wieńców dożynkowych z bibuły i krepiny. Podczas spotkania wypracowany został również regulamin konkursu na najładniejszy wieniec dożynkowy.

Rewia sztuki ludowej

W dniu 1 września 2019 r. w Zygrach odbyła się uroczystość, będąca kulminacją całego zadania. Podczas imprezy można było podziwiać regionalne stroje, rękodzieło ludowe, ozdoby, potrawy, obrzędy, pieśni i tańce ludowe. Dziecięcy Zespół Ludowy KOCIERZEWIACY zaprezentował barwne widowisko, podczas którego uczestnicy uroczystości mieli okazję posłuchać obrzędowych przyśpiewek i zobaczyć tańce im towarzyszące. Podczas uroczystości odbyła się również prezentacja i degustacja potraw tradycyjnej kuchni polskiej oraz nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na ,,Najładniejszy Wieniec Dożynkowy". Patrona medialny nad uroczystością objął: Dziennik Łódzki.


,,Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019”

Instytucja zarządzająca programem: Instytut Książki

Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do technologii teleinformatycznych i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy.

W ramach programu biblioteka w Zadzimiu otrzymała dofinansowanie na zakup laptopów, komputera, monitora, myszy oraz urządzenia wielofunkcyjnego (kopiowanie, drukowanie, skanowanie).

Kwota dofinansowania: 11.650,00 zł

Wkład własny: 2.100,00 zł


„PIERWSZE CZYTANKI DLA…” PRZEDSZKOLAKA

 

Każdy przedszkolak, który przyjdzie z rodzicem do Gminnej Biblioteki Publicznej w Zadzimiu lub filii w Zygrach otrzyma niezwykły prezent przygotowany specjalnie przez Instytut Książki w ramach projektu ,,Mała książka – wielki człowiek”.

Na młodych czytelników czeka książka dostosowana pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka i  spełniająca najwyższe standardy w projektowaniu pięknych i  mądrych książek dla najmłodszych.

W starannie dobranym zestawie utworów wybitnych polskich poetów i pisarzy dziecięcych znajdują się zarówno pozycje klasyczne, jak i współczesne. W gronie autorów znajdziemy m.in. Joannę Papuzińską, Wandę Chotomską, Czesława Janczarskiego czy Hannę Januszewską. Całość została wzbogacona znakomitymi ilustracjami artysty Józefa Wilkonia.

W wyprawce dzieci otrzymają także Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece Mały Czytelnik dostanie naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem, potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.

W wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice i opiekunowie – przygotowana dla nich broszura informacyjna „Książką połączeni, czyli przedszkolak idzie do biblioteki” przypomni o nieocenionej roli czytania w rozwoju ich dziecka oraz o korzyściach wynikających z częstego odwiedzania biblioteki.

Drodzy Rodzice, pamiętajcie, że miłość do książek jest prezentem na całe życie!