Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje i dokumenty związane z gospodarką odpadami komunalnymi na terenie gminy

Informacje

 

Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Urząd Gminy w Zadzimiu informuje, że w dniach 23, 26, 27, 28, 29 i 30 lipca 2021 r. na terenie Gminy Zadzim odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Harmonogram:

 
23.07.2021 r. (piątek)


Miejscowości:
GRABINKA, KAZIMIERZEW, PAŁKI, RUDUNKI, HILARÓW, ZADZIM, WOLA DĄBSKA, WOLA FLASZCZYNA, WOLA ZALESKA.

 

26.07.2021 r. (poniedziałek)


Miejscowości:
ADAMKA, GRABINA, RALEWICE, RZECZYCA, SKĘCZNO,

SZCZAWNO RZECZYCKIE, PIŁA, MARCINÓW.


27.07. 2021 r. (wtorek)


Miejscowości:
ALFONSÓW, ANNÓW, BRATKÓW GÓRNY, BRATKÓW DOLNY, CHARCHÓW KSIĘŻY, CHARCHÓW PAŃSKI, RZECHTA DRUŻBIŃSKA, WOLA SIPIŃSKA, URSZULIN, WALENTYNÓW, ZAWADY, DĄBRÓWKA, WYRĘBÓW.

 

28.07. 2021 r. (środa)


Miejscowości:
WIERZCHY, PIOTRÓW, IWONIE, GÓRKI ZADZIMSKIE, PIETRACHY, GŁOGOWIEC, CHODAKI, ŻERNIKI, ANUSIN, BABIENIEC, KRASZYN.

 

29.07. 2021 r. (czwartek)


Miejscowości:
WIORZYSKA, BUDY JEŻEWSKIE, RUDA JEŻEWSKA, JEŻEW, DZIERZĄZNA, DĄBRÓWKA D, KŁONISZEW, MAŁYŃ, JÓZEFÓW, SIKORY, NOWY ŚWIAT, STEFANÓW, LESZKOMIN.

30.07. 2021 r. (piątek)


Miejscowości:
ZALESIE, OTOK, MAKSYMILIANÓW, ZYGRY, ZABORÓW, BĄKI, BOGUCICE.

 

Szczegółowe informacje dotyczące odbioru powyższych odpadów będzie można uzyskać w Urzędzie Gminy Zadzim, pok. nr 9 tel. 0 43 678-61-60

 

Podczas zbiórki odbierane będą następujące rodzaje odpadów:

  •        odpady wielkogabarytowe (wersalki, tapczany, łóżka, fotele, elementy stolarki ( bez szyb), dywany, wykładziny) – max. po 2 sztuki każdego rodzaju odpadu z gospodarstwa domowego;
  •        zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (telewizory, monitory - kompletne);
  •        zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (pralki, odkurzacze, drukarki, radia -kompletne);
  •        urządzenia zawierające freony (lodówki, zamrażarki - kompletne);
  •        opony samochodowe – max.4 sztuki z gospodarstwa domowego.

Uwaga: Zbiórka nie obejmuje odpadów powstałych w trakcie prowadzonej działalności gospodarczej, opon od ciągników, przyczep, naczep i maszyn rolniczych, okien i drzwi z szybami, części samochodowych oraz odpadów budowlanych i zawierających azbest.

Odpady będą zbierane od godziny 6:00 i należy je zgromadzić przy drodze utwardzonej do której jest swobodny dojazd.

 

Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Zadzim

 

Pliki do pobrania

Ustawa z dnia 13 września 1996 r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - tekst ujednolicony

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

 Uchwały Rady Gminy Pliki do pobrania
Uchwała Nr V/35/2015 Rady Gminy Zadzim z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zadzim  pobierz dokument
Uchwała Nr V/51/2015 Rady Gminy Zadzim z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zadzim, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr V/35/2015 Rady Gminy Zadzim z dnia 27 lutego 2015 r.  pobierz dokument
Uchwała Nr V/36/2015 Rady Gminy Zadzim z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów  pobierz dokument
UCHWAŁA NR XXVII/156/2020 RADY GMINY ZADZIM z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty  pobierz dokument
UCHWAŁA NR XXVII/158/2020 RADY GMINY ZADZIM z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy  pobierz dokument
Uchwała V/39/2015 Rady Gminy Zadzim z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym  pobierz dokument
Dla działkowców
Uchwały Rady Gminy Pliki do pobrania
UCHWAŁA NR XXVII/158/2020 RADY GMINY ZADZIM z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe pobierz dokument
Uchwała Nr XVI/108/2019 z dnia z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe pobierz dokument