- Historia -

Zadzim to prastara osada położona na szlaku handlowym pomiędzy Łęczycą a Sieradzem. Nazwa miejscowości pochodzi od imienia własnego naczelnika rodu pogańskiego. W sąsiedztwie Zadzimia znajduje się wieś Ralewice, której nazwa pochodzi od imienia Ral – syna naczelnika rodu.

Zadzim był żywotną osadą usytuowaną wśród borów sosnowo-dębowych, przy trakcie komunikacyjnym Sieradz – Łęczyca. Na miejscu pogańskiej świątyni wybudowano w średniowieczu kościół w stylu romańskim. Pierwsze zapiski o tym kościele pochodzą z roku 1416.

Dobra ziemskie na przestrzeni dziejów wielokrotnie zmieniały właścicieli. W wieku XVIII przeszły w ręce Dąmbskich z Lubrańca, a następnie drogą posagu w ręce rodziny Jarocińskich.

 

- Kierunki rozwoju gminy -

W gminie Zadzim tradycja idzie w parze z nowoczesnością. Kultywujemy obrzędy i zwyczaje, promujemy folklor i dbamy o potencjał gospodarczy i intelektualny mieszkańców gminy.

Wszystkie szkoły mają zapewniony dostęp do nowoczesnych technik informacyjnych i są dobrze wyposażone w sprzęt i materiały dydaktyczne.

Kładziemy duży nacisk na budowę dobrej jakości dróg, które poprawią możliwość dojazdu z najdalej oddalonej miejscowości do dużych centrów handlowo-administracyjnych.

Większość inwestycji prowadzimy przy udziale środków budżetu państwa i funduszy unijnych.

 

- Gospodarka gminy -

Urodzajne gleby oraz wysoka kultura upraw sprawiły, że rolnictwo stanowi podstawę gospodarki gminy. Na obszarze 11 570 ha uprawia się przede wszystkim zboża i ziemniaki, a w produkcji zwierzęcej dominuje produkcja trzody chlewnej i bydła mlecznego. Na lepszych ziemiach w okolicach Zadzimia prowadzi się produkcję nowych odmian sadowniczych, szczególnie jabłoni.

Ogółem na terenie gminy znajduje się ponad 1200 gospodarstw rolnych. Wielu rolników specjalizuje się w swojej produkcji i osiąga wysokie wskaźniki ekonomiczne i jakościowe.

Niski stopień urbanizacji i nieskażone środowisko dają wyjątkową możliwość do rozwoju ekologicznego rolnictwa i produkcji żywności o najwyższych parametrach jakościowych.

Gospodarstwo.jpg

 Gospodarstwo rolne na terenie gminy Zadzim specjalizujące się w produkcji bydła mlecznego

konie_chodowlane.jpg

 Konie hodowlane w gospodarstwie "Horse Vet Jar" w Zadzimiu

 

Obiekty natury sakralnej i przyrodniczej - walory turystyczne gminy

Na walory turystyczne gminy Zadzim związane z naturą – w tym zwłaszcza szatą rośinną – składają się duże kompleksy leśne zajmujące około 13 % powierzchni gminy. Zabytkowe parki dworskie i podworskie znajdują się w takich miejscowościach jak: Zadzim, Wola Flaszczyna, Małyń i Zalesie.

 

Do najcenniejszych zabytków gminy zaliczamy:

> późnorenesansowy kościół parafialny pw. św. Małgorzaty w Zadzimiu (1640-42); kościół wzniesiony został na miejscu spalonego kościoła romańskiego;
Kosciol_w_Zadzimiu.jpg
 
> kompleks parkowo-pałacowy w Zadzimiu
Aleja dereniowa w parku zadzimskim Aleja grabowa w parku wpisana do rejestru zabytków. w Zadzimiu. Kompleks parkowo - pałacowy w Zadzimiu, założony został w połowie XVIII przez Karola Dąmbskiego, pułkownika wojsk koronnych. Pałac wybudowany został w połowie XIX w., w stylu neoklasycystycznym. Park ma obecnie charakter krajobrazowy - na jego terenie zachowały się liczne drzewa, stanowiące pomniki przyrody.
Park i Pałac wpisane są do Rejestru zabytków prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi. W parku znajduje się wiele ciekawych przyrodniczo obiektów, są wśród nich: zabytkowe dęby, aleja dereniowa, aleja grabowa.
zadzim_palac_2.jpg
 Pałac w Zadzimiu
 
> drewniany kościół pw. św. Mikołaja w Wierzchach (1727)
Kosciol_Wierzchy.jpg
 Kościół wzniesiony został z fundacji Walentego Dragońskiego
 
> Kościół pw. św. Andrzeja w Małyniu (1752)
malyn_kosciol_1.jpg
 Kościół wzniesiony został dzięki staraniom miejscowego księdza Stanisława Gajewskiego
 
> murowany Kościół parafialny pw. św. Rocha w Zygrach (1809) ufundowany przez Ignacego Zarembę Cieleckiego.
KOSCIOL_W_ZYGRACH.jpg
 
Tereny rekreacyjne w gminie
DZIALKA.jpg
 Własna działka w pobliżu lasu może być atrakcją dla osób poszukujących ciszy i spokoju