PROJEKT

pn. „Poprawa Dostępności Komunikacyjnej Gminy – Przebudowa drogi gminnej Leszkomin - Bogucice – Bąki – Stefanów - Sikory”

Realizowany w ramach: RPO WŁ

Wartość ogółem: 3.348.414,26 zł

Dofinansowanie: 2.511.311.00 zł

Okres realizacji: 29.09.2010r – 31.08.2011r

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest stworzenie komunikacyjnych podstaw w rozwoju gospodarczym gminy Zadzim oraz wzrost atrakcyjności gminy. Planowane działania w ramach projektu pozwolą na poprawę infrastruktury transportowej w relacjach miasto – wieś na tym obszarze oraz przyczynią się do poprawy warunków rozwoju przedsiębiorczości i powstania nowych miejsc pracy. Przyczynią się również do poprawy bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego na terenie gminy Zadzim i powiatu poddębickiego.