Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu gmina realizuje m.in. poprzez Gminny Klub Sportowy w Zadzimiu.

Zarząd GKS Zadzim:

  • Tadeusz Blaźniak - prezes
  • Zygmunt Dudczak - wiceprezes
  • Marek Kiejnich- wiceprezes
  • Radosław Waligórski - sekretarz
  • Arkadiusz Dudczak - Skarbnik

 

Komisja rewizyjna:

  • Tomasz Marchlewicz- przewodniczący
  • Błażej Kowalczyk- członek
  • Adrian Naszkowski- członek

 

         W roku 2020 Klub będzie obchodził XXXIV-lecie powstania.Na przestrzeni dekad z inicjatorów i założycieli w klubie pozostał najstarszy uczestnik i założyciel Pan Zygmunt Dudczak oraz zawodnik Marek Kiejnich,obaj pełniący obecnie  funkcję v-ce prezesów.W okresie tym klub reprezentował zespół sekcji piłki nożnej "PISIA" ZYGRY,  uczestniczący ze zmiennym szczęściem w rozgrywkach kl. "B" i "A"prowadzonych przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Sieradzu oraz Łódzki Związek Piłki Nożnej w Łodzi.
         W latach 2006-2008 klub posiadał drużynę młodzieżową występującą w kl.Deyna, w rozgrywkach  prowadzonych przez Łódzki Związek Piłki Nożnej. Drużynę prowadził trener i jednocześnie nauczyciel WF w szkole,w Zygrach, Pan Grzegorz Poprawski. Z drużyny tej wielu juniorów grało i gra w drużynie seniorów.
         Pewnym novum jak na nasze warunki, było powstanie i uczestnictwo w rozgrywkach III Ligi Kobiet województwa łódzkiego drużyny dziewcząt. W drużynie przez okres czterech lat 2012-2016,czynnie uczestniczyło ponad 40 dziewcząt. Drużyna występowała również pod nazwą "PISIA" Zygry, a pierwszym trenerem był Adam Cichosz, później obowiązki przejął prezes i trener Tadeusz Blaźniak. W ramach rozgrywek IIII Ligi Kobiet oraz turniejów drużyna promowała gminę i powiat na terenie całego województwa osiągając znaczne sukcesy, zdobycze pucharowe i trofea w tablicy wystawowej w UG w Zadzimiu. Wiele dziewcząt idąc szlakiem sportowym podjęły naukę w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Łodzi.
          W chwili obecnej klub posiada drużynę seniorów występującą w rozgrywkach Kl "A" Gr. VII prowadzonych przez Łódzki Związek Piłki Nożnej. Od wiosny 2018r. klub posiada również drużynę młodzieżową uczestniczącą w rozgrywkach kl.C-1 Trampkarz prowadzonych przez Łódzki Związek Piłki Nożnej . W drużynie uczestniczy w zajęciach i zostało zgłoszonych do rozgrywek 44 młodych zawodników.
          W ramach prowadzonej działalności klub propaguje rozwój sportu wśród młodzieży jak i osób pełnoletnich. Prowadzi szkolenia dla dzieci i młodzieży przy jednoczesnym szkoleniu kadry trenerskiej.Trenerzy i jednocześnie zawodnicy posiadają licencję UEFA C - Tadeusz Blaźniak, Radosław Waligórski, Waldemar Herman oraz II Klasę trenerską o specjalności piłki nożnej - Adam Cichosz.
          Klub funkcjonuje głównie o dotacje otrzymane w ramach konkursów otrzymywanych z UG w Zadzimiu, środkach własnych jak składki oraz odpisu 1% z podatku w ramach umowy z Fundacją Studencką "MŁODZI - MŁODYM".
   Na przełomie roku 2019/2020 dzięki zaangażowaniu władz gminy pozyskano środki i na stadionie gminnym w Zygrach zamontowano kontenery wraz z pełnym wyposażeniem logistycznym,przeznaczone na szatnie dla sędziów,gości i gospodarzy.Koszt przedsięwzięcia to 177.600,00zł. Było to niezbędne z uwagi na wymogi licencyjne PZPN i regulaminy rozgrywek w których uczestniczą drużyny Gminnego Klubu Sportowego w Zadzimiu.