W lipcu 1993 r., w czasie prac remontowych budynku szkolnego, znaleziono zamurowaną w 1938 r. butelkę, zawierającą akt erekcyjny – dokument powstania Szkoły Podstawowej w Iwoniu. Dzięki temu znalezisku historia szkoły wzbogaciła się o istotny epizod. Od początku jej istnienia czyli od 1938 r. nie miała ona imienia. Uchwałą Rady Gminy w Zadzimiu Nr XIII/89/95 z dnia 11 listopada 1995 r. Szkole Podstawowej w Iwoniu przywrócono imię I Marszałka Polski - Józefa Piłsudskiego.

tablicaIwonie.jpg


Tablica upamiętniająca patrona Szkoły·Podstawowej w·Iwoniu
(treść: 11 listopada 1938 r. • 11 listopada 1995 r. /
Rada Gminy w Zadzimiu / przywraca Szkole Podstawowej w Iwoniu / imię I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego); poświęcenia dokonał ksiądz kanonik Lucjan Cerski