W miejscowości Wola Flaszczyna znajduje się kapliczka poświęcona poległym podczas II wojny światowej. W przysiółku Woli Flaszczynej zwanym Sadzisko, z inicjatywy siostry poległych – Kaliny Kowalczewskiej w kapliczce umieszczono epitafium o następującej treści:

 

"Pokój Wam – Jan 20. 19-31”

Polegli za Ojczyznę:
~ Krystyna Dąbrowska, Warszawa 1 IX 1944
~ Kowalczewska Halina i Mieczysław, Warszawa 13 IV 1943
~ Jarosław Kowalczewski, Flassenburg 18 III 1945
~ Przemysław Kowalczewski, Bryczki pod Rawą Ruską 24 IX 1939

„Prochy Wasze proch rozwiał
Męczeńską krew deszcze zmyły
Lecz właśnie z Waszej bez – mogiły
Powstała wolna Polska”.