Kapliczka w Zaborowie została wybudowana w 1830 r. przez mieszkańców wsi Zaborów. Upamiętnia ona miejsce pochowania uczestników powstania listopadowego. W tym miejscu pochowano również uczestników powstania styczniowego z 1863 r.

 W roku 1939 kapliczka została zniszczona przez Niemców podczas akcji wysiedlania właścicieli majątku w Zaborowie. W tym czasie zaginęły dane potwierdzające, że jest to miejsce pochówku powstańców.

Po zakończeniu działań wojennych ówczesny właściciel majątku w Zaborowie – Władysław Soszyński odbudował kapliczkę w obecnym kształcie przy pomocy finansowej lekarza zamieszkałego we dworze  Franciszka Siarkowskiego.

Fundatorzy umieścili na kapliczce jeszcze dwie daty: 1914 i 1945 celem upamiętnienia wydarzeń I wojny i zakończenia II wojny światowej.

Na kapliczce widnieje napis:

Ku pamięci powstańców1830-1863 r.
i ofiar I wojny światowej data 1914 r.

W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku została wmurowana tablica ku chwale wszystkich powstań narodowych.

kapliczka20w20Zaborowie.jpg

 Kapliczka w Zaborowie dawniej

odnowiona_kapliczka_w_Zaborowie.jpg

 W 2005 r. kapliczka w Zaborowie została odnowiona