Obelisk poświęcony jest ku czci Papieża Jana Pawła II. Widnieje na nim napis

"Nie lękajcie się".
Wdzięczni parafianie.
Zygry 2008


Przy obelisku umieszczona jest data wyboru Karola Wojtyły na Papieża, daty wszystkich pielgrzymek do Polski i data jego śmierci.

Wizyta.jpg