Drukuj

Wójt Gminy Zadzim

ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie i wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2016 w zakresie:


1. Zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych
2. Cel – propagowanie aktywności ruchowej dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego,
3. Zakres przedsięwzięcia:
- prowadzenie zajęć sportowych,
- organizacja rozgrywek sportowych
4. Beneficjenci – zawodnicy zrzeszeni w klubach sportowych z terenu gminy Zadzim,
5. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – 27.000,00 zł
6. Rodzaje kosztów pokrywane z dotacji:
- zakup strojów i sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zadania,
- wynagrodzenie szkoleniowców (max 25% udzielonej dotacji),
- transport, noclegi, ubezpieczenie zawodników,
- wynajem obiektów sportowych,
- opłaty sportowe i sędziowskie,
- diety (wyżywienie), zakup odżywek i napojów,
7. termin realizacji zadania – od dnia podpisania umowy do grudnia 2016 r
8. Termin złożenia ofert – do 15.03.2016 r.

Szczegóły