Wójt Gminy Zadzim

ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie i wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2017 w zakresie:

  1. Zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych

  1. Cel – propagowanie aktywności ruchowej dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego,

  2. Zakres przedsięwzięcia:

- prowadzenie zajęć sportowych,

- organizacja rozgrywek sportowych

  1. Beneficjenci – zawodnicy zrzeszeni w klubach sportowych z terenu gminy Zadzim,

  2. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – 30.000,00 zł

  3. Rodzaje kosztów pokrywane z dotacji:

- zakup strojów i sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zadania,

- wynagrodzenie szkoleniowców (max 25% udzielonej dotacji),

- transport, noclegi, ubezpieczenie zawodników,

- wynajem obiektów sportowych,

- opłaty sportowe i sędziowskie,

- diety (wyżywienie), zakup odżywek i napojów,

  1. termin realizacji zadania – od dnia podpisania umowy do grudnia 2017 r

  2. Termin złożenia ofert – do 09.03.2017 r.

Szczegóły