Zadzim 03.03.2017 r.

 

Obwieszczenie
Wójta Gminy Zadzim

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości  położonej  w obrębie geodezyjnym Ralewice, gm. Zadzim wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Treść obwieszczenia