Zadzim, dnia 29.03.2017 r.


Znak: IK.6733.2.2017


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZADZIM

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Treść obwieszczenia