I N F O R M A C J A

Wójt   Gminy    Zadzim   informuje  o  wywieszeniu  na  tablicy  ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Zadzimiu 44,  wykazów nieruchomości lokalowych przeznaczonych do oddania w najem, w drodze  bezprzetargowej,  zlokalizowanych w miejscowości  Zadzim 63, gm. Zadzim: 

  • lokal użytkowy o pow. 23 m²  (gabinet stomatologiczny)
  • lokal użytkowy o pow. 11 m²   (zakład fryzjerski)
  • lokal użytkowy o pow. 21 m²   (gabinet rehabilitacji)


Wykaz  podlega  wywieszeniu  na okres 21 dni tj. od dnia 08.12.2017 r.  do dnia 29.12.2017 r.

 

Wójt Gminy Zadzim

 /-/Krzysztof Woźniak