INFORMACJA

Wójt Gminy Zadzim informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Zadzimiu 44, wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej, zlokalizowanych w miejscowościach: Zadzim 63 (lokal użytkowy o pow. 294,10 m²) i Zygry 64 (lokal użytkowy o pow. 29,40 m²) z przeznaczeniem na prowadzenie publicznej przychodni zdrowia.

Wykaz  podlega  wywieszeniu na okres 21 dni tj. od dnia  02.02.2018 r. do dnia 23.02.2018 r.

 

Wójt Gminy Zadzim

/-/Krzysztof Woźniak