O g ł o s z e n i e

Wójt Gminy Zadzim

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2018 w zakresie:

1. Zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych

Szczegóły ogłoszenia