INFORMACJA

Wójt Gminy Zadzim informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Zadzimiu 44, wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do oddania w najem, w drodze bezprzetargowej, zlokalizowanej w miejscowości Wierzchy 48, gm. Zadzim ( lokal użytkowy o pow. 25,50 m² ) z przeznaczeniem na prowadzenie zakładu fryzjerskiego.

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni tj. od dnia 06.04.2018 r. do dnia 27.04.2018 r.