INFORMACJA


Wójt   Gminy  Zadzim   informuje  o   wywieszeniu   na   tablicy   ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Zadzimiu 44 wykazu nieruchomości    przeznaczonych  do  oddania  w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej:
 

  • część dz. nr 136 o pow. 90 m² położonej w obrębie geodezyjnym Zadzim – Kazimierzew,
  • część dz. nr 175/4  o pow. 45 m² położonej w obrębie geodezyjnym  Zygry,

z przeznaczeniem na parking dla autokarów szkolnych.

Wykaz  podlega  wywieszeniu  na okres 21 dni tj. od dnia 16.02.2018 r.  do dnia 09.03.2018 r.

Wójt Gminy Zadzim

 /-/Krzysztof Woźniak