INFORMACJA


Wójt Gminy Zadzim informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Zadzimiu 44 wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do oddania w najem, w drodze bezprzetargowej, zlokalizowanej w miejscowości: Wierzchy 48, gm. Zadzim z przeznaczeniem na prowadzenie zakładu fryzjerskiego.

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni tj. od dnia 06.03.2015 r. do dnia 28.03.2015 r.


Wójt Gminy Zadzim

/-/ Krzysztof Woźniak