Wójt Gminy Zadzim informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Zadzimiu 44 wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej zlokalizowanej w miejscowości Zygry, gm. Zadzim, oznaczonej nr dz. 93/1 o pow. 1,70 ha – Gminne Składowisko Odpadów Komunalnych.

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni tj. od dnia 09.10.2013 r. do 30.10.2013 r.

 

                                                                              W Ó J T

                                                               mgr Włodzimierz Owczarek

 

Wójt Gminy Zadzim informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Zadzimiu 44 wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego – lokal mieszkalny o pow. użytkowej 54,90 m² zlokalizowany w miejscowości Zygry 71 m. 4, gm. Zadzim.

 

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni tj. od dnia 30.08.2013 r. do 20.09.2013 r.

 

                                                                                                 W Ó J T

                                                                                      Włodzimierz Owczarek

 

 

Wójt Gminy Zadzim informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Zadzimiu 44 wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego:

- nieruchomość gruntowa zlokalizowana w miejscowości Grabina, gm. Zadzim – dz. nr 7/1 o pow. 4,8406 ha.


Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni tj. od dnia 29.07.2013 r. do dnia 19.08.2013 r.