Na terenie gminy Zadzim działają trzy orkiestry dęte: w Wierzchach, Zadzimiu i Zygrach. Orkiestry uczestniczą we wszystkich ważnych wydarzeniach strażackich i gminnych. Stają się również znane poza granicami naszej gminy uczestnicząc w konkursach i przeglądach. Orkiestrami  kierują kapelmistrzowie : w orkiestrze OSP Zadzim p. Jadwiga Surtel, w orkiestrze  OSP Wierzchy p. Artur Stępień i w orkiestrze OSP  Zygry p. Radosław Rudecki.


 

Orkiestra OSP Wierzchy

 


 Orkiestra OSP Zygry

 


 

Orkiestra OSP Zadzim