Parafia Rzymskokatolicka
Kościół p.w. Św. Mikołaja w Wierzchach

 Ksiądz Proboszcz mgr Marek Wiśniewski

Dane adresowe:
Wierzchy 12; 99-232 Zadzim
Powiat poddębicki
Woj. łódzkie
Nr telefonu: 43 678-62-24

Kościół św. Mikołaja został wybudowany w 1727 r. przez plebana Walentego Drogońskiego, kanonika kaliskiego. W 1785 r. dziedzic wsi, Jan Kanty Golembowski sfinansował wykonanie podmurówki. Według wizytacji z 1786 r. w kościele znajdowały się 4 ołtarze. Następne renowacje kościół przechodził w latach 1787, 1908 i 1966. Pod koniec XIX w. parafia liczyła 2000 dusz.

Kościół parafialny św. Mikołaja w Wierzchach usytuowany jest w centrum wsi w otoczeniu malowniczych drzew. Jest to budowla drewniana, konstrukcji zrębowej, oszalowana, jednonawowa, z węższym prezbiterium zamkniętym wielobocznie, orientowana. Przy prezbiterium od północy dobudowana prostokątna zakrystia, przy nawie od południa kruchta. Wewnątrz kościoła strop płaski, w nawie wsparty na czterech słupach. Belka tęczowa z krucyfiksem z początku XVII w. Chór muzyczny wspierany jest przez dwa słupy, z rzeźbami św. Stanisława i św. Wojciecha. Stolarka okienna z obramieniami o skromnej dekoracji klasycystycznej. Szczyt zachodniej fasady późnobarokowy z wolutami. Dach dwuspadowy kryty blachą (uprzednio gontem), z wieżyczką na sygnaturkę. Cztery ołtarze barokowe z XVIII w. Ołtarz główny z lat 1720-30 z bramkami, rzeźbami św. Jana i św. Łukasza Ewangelistów, obrazami: św. Józefa i Matki Boskiej Bocheńskiej. Dwa ołtarze boczne barokowe z początku XVIII w. z obrazami św. Anny nauczającej Marię i św. pustelnika z XVIII w. oraz św. Mikołaja z I poł. XIX w. I św. pustelnika z XVIII w. Ostatni z ołtarzy również barokowy z 1 poł. XVIII w. z obrazem św. Franciszka z XVIII w. i rzeźbą św. Michała Archanioła. Ambona rokokowa z pocz. XVIII w. z rzeźbą św. Jana Ewangelisty.

Z pozostałego wyposażenia kościoła na szczególna uwagę zasługują: chrzcielnica barokowa z XVIII w., ławka barokowa, trzy krucyfiksy barokowe, barokowa rzeźba Chrystusa Zmartwychwstałego z XVIII w, oraz mosiężny świecznik z XVII w. W kościele znajduje się również nagrobna płyta Waleni Sulimirskiej z 1836 r. Przed kościołem betonowa dzwonnica z trzema dzwonami. Na cmentarzu przykościelnym kaplica grobowa z I poł. XIX w. murowana, na planie prostokąta, otynkowana. Naroża opilastrowane z wnękami zwieńczonymi półkoliście. Otwór wejściowy półkolisty, a otwory okienne ostrołukowe ujęte grubymi wołkami. Szczyty o zwieńczeniu falistym. Dach dwuspadowy kryty dachówką (obecnie kaplica przedpogrzebowa). Kościół oparkaniony kutym metalowym płotem, na wysokiej podmurówce z kamienia polnego.