Parafia Rzymskokatolicka
Kościół p.w. Św. Małgorzaty w Zadzimiu

Ksiądz  Juliusz Mieczyński

Dane adresowe:
Zadzim 37; 99-232 Zadzim
Powiat poddębicki
Woj. łódzkie
Nr telefonu: 43 678-61-10

Kościół parafialny pw. św. Małgorzaty powstał dość wcześnie, bo już w 1416 r. Wzrastająca w zamożność szlachta sieradzka, która w ciągu XVI w. i pierwszej połowie XVII w. wyda długi szereg wybitnych rodów, bierze w opiekę kościół zadzimski, jako miejsce wiecznego spoczynku. Do ostatnich czasów mieściło się w podłodze kościoła osiem płyt kamiennych z wykutymi herbami (Jastrzębiec, Zagłoba, Poraj, Rola, Kościesza, Dołęga). Obecny murowany kościół sklepiony, z podziemiami wystawił w roku 1642 Aleksander z Otoka Zaleski, podsędek sieradzki, później referendarz koronny. Arcybiskup Jan Wężyk wyniósł kościół do godności prepozytury ustanowił przy nim mansyonarzy i wcielił do parafii, jako filie kościoły w Glinie i Brodni. Nową erekcję potwierdził Władysław IV na sejmie z roku 1641. Portret fundatora, Zaleskiego, naturalnej wielkości, wisi dotąd mocno zniszczony w kościele po lewej stronie.

Kościół orientowany, jednonawowy, zbudowany na planie prostokąta z prezbiterium. Wieża z hełmem, tak jak cały kościół w stylu barokowym. Wewnątrz sklepienie z lunetami o późnorenesansowej dekoracji typu lubelsko-kaliskiego. W kościele znajduje się ołtarz główny i dwa boczne barokowe, dwa klasyczne. W ołtarzu głównym ciekawa rzeźbiarska grupa Ukrzyżowania, postacie Chrystusa, Matki Boskiej i św. Jana polichromowane, w nimbach rzeźba aniołów, nad nimi św. Michał Archanioł z zawołaniem na tarczy „Quis ut Deus” (Któż jak Bóg).

Do parafii Zadzim należą: Zadzim, Adamka, Marcinów, Ralewice, Wola Zaleska, Pietrachy, Górki Zadzimskie, Głogowiec, Wola Flaszczyna, Wola Dąbska, Wola Sipinska, Pałki, Piaski, Kazimierzew.

Święta parafialne: odpust na Antoniego 13 czerwca i na św. Małgorzatę, 13 lipca.