Parafia Rzymskokatolicka
Kościół p.w. Św. Rocha w Zygrach

Ksiądz Proboszcz mgr Stanisław Siurdyga

Dane adresowe:
Zygry 23; 99-232 Zadzim
Powiat poddębicki
Woj. łódzkie
Nr telefonu: 43 678-69-15

Kościół p.w. św. Rocha w Zygrach ma nietypowy kształt ośmiobocznej rotundy. Klasycystyczny Kościół został zbudowany w 1809 r. z fundacji Ignacego Zaremby Cieleckiego. Kościół murowany.

We wnętrzu świątyni zachował się barokowy ołtarz główny z rokokowym krucyfisem, wykonany w 2. połowie XVIII stulecia, klasycystyczne ołtarze boczne, murowana ambona z początku XIX w. oraz ciekawy XVIII-wieczny świecznik w stylu empire.

Na miejscowym cmentarzu znajduje się mogiła 10 nieznanych żołnierzy polskich poległych w kampanii wrześniowej 1939 r.

Historia Kościoła w Zygrach

Z dokumentów parafialnych wynika, że w 1683 r. mieszkańcy Zygier i okolic do celów modlitewnych posiadali kapliczkę czyli kościółek drewniany z jednym ołtarzem, w którym znajdował się obraz „Zdjęcie z Krzyża”. Po stu latach odnotowano, że w kościele znajdował się obraz Nawiedzenia N. M. P., a u góry obraz Św. Wojciecha.

W 1809 r. Ignacy Zaręba Cielecki na miejscu drewnianego kościoła wzniósł kościół murowany, klasycystyczny, zbudowany na rzucie ośmioboku, którego namiotowy ośmiospadowy dach wieńczy wieżyczka z sygnaturką, za ołtarzem głównym ulokowano pomieszczenie na zakrystię.

W roku 1921 utworzono parafię Zygry. W 1925 roku na placu kościelnym ustawiono figurę Jezusa Chrystusa, którą w czasie okupacji przeniesiono na cmentarz, gdzie stanęła obok grobu żołnierzy poległych w kampanii wrześniowej.

3 września 1939 roku jedna z trzech niemieckich bomb spadła na plac przed głównym wejściem do kościoła. Uszkodziła kościół, bramę wejściową i dzwonnicę, z której spadł najmniejszy dzwon. Na przełomie 1941/42 roku Niemcy nakazali zdjąć i wywieść dzwony. Po okupacji do . Zygier powrócił tylko jeden.

1 kwietnia 1986 roku, kiedy proboszczem parafii był ks. Mieczysław Piotrkowski podjęto decyzję o remoncie kościoła. Rozpoczęto rozbiórkę dachu i drewnianego sufitu, który był  podparty czterema sosnowymi słupami. Na dach założono konstrukcję stalową, więźbę dachową wykonano z drewna i desek, pokryto blachą cynkową. Dokonano także wymiany chóry z drewnianego na żelbetonowy. Na czterech szczytach kościoła wybudowano kruchty, z których jedną zagospodarowano na zakrystię.
Wewnątrz świątyni zachował się barokowy ołtarz główny z krucyfiksem, wykonany w 2. połowie XVIII stulecia, ołtarze boczne z wizerunkiem Św. Wojciecha i św. Rocha, który jest obecnie głównym patronem kościoła, oraz ambona z początku XIX w. – murowana w kształcie łodzi z żaglem, podtrzymywana przez delfina.

W roku 2000 jako wotum roku jubileuszowego z fundacji ks. Wojciecha Krzywańskiego - kapłana pochodzącego z tej parafii – zakupiono trzy dzwony i zawieszono je na nowej dzwonnicy.
W roku 2005, kiedy to proboszczem parafii Zygry został ks. Dariusz Sieczkowski rozpoczęto przygotowania do 200- lecia fundacji kościoła. Prace zaczęto od odnowienia plebani, terenu przy kościele oraz drogi na cmentarz. Na alejkach cmentarnych położono kostkę brukową.
W trzecią rocznicę śmierci Papieża Jana Pawła II zrodziła się myśl postawienia przy kościele pomnika upamiętniającego Osobę Wielkiego Polaka.
Dnia 4 maja 2008 r. odbyła się uroczystość poświęcenia pomnika, której dokonał po nabożeństwie majowym Ks. Biskup Wiesław Alojzy Mering.

W październiku 2008 r. rada parafialna podjęła decyzję, że wotum na 200 lat świątyni będzie wymiana nowego umeblowania. Parafianie ufundowali nowe ławki, konfesjonał i sedillę.