O utrzymywanie porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Zadzim dba Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach.

ul. Targowa 22
99-200 Poddębice
tel. 436789411
tel. alarmowy 997
www.poddebice.policja.gov.pl


Zgłoszenia przyjmowane są także w Punkcie przyjęć interesantów w Zadzimiu:

Urząd Gminy Zadzim
pokój nr 13, tel. wew nr 21
wtorek, czwartek
g. 11.30 - 13.30.