•  Wójt Gminy Zadzim
  -
  Krzysztof Woźniak
 • Sekretarz
  - Halina Napieraj

Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności

 • Kierownik USC
  - Elżbieta Ostraszewska. tel. wew. 19

 

Referat Finansowo Podatkowy

 • Skarbnik Gminy
  -
  Jolanta Kubis, tel. wew. 29
 • Inspektor ds. księgowości budżetowej urzędu gminy
  -
  Żaneta Kujawa, tel. wew. 28
 • Inspektor ds. księgowości budżetowej szkół
  - Elżbieta Boczkowska-Aniołkiewicz, tel. wew. 28
 • Inspektor ds. płac
  - Sylwia Herman, tel. wew. 18
 • Inspektor ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych
  - Monika Lisowska, tel. wew. 26
 • Inspektor ds. księgowości podatkowej
  - Ewa Rzepka, tel. wew. 26
 • Inspektor ds. obsługi kasowej i egzekucji należności pieniężnych
  - Kamil Bienias, tel. wew. 17

Referat Administracji i Promocji

 • Kierownik Referatu
  -
  Bożena Karasińska, tel. wew. 14
 • Inspektor ds. samorządu i działalności gospodarczej
  - Sławomir Wawrzyniak, tel. wew. 22
 • Informatyk
  - Marcin Żołnierkiewicz, tel. wew. 23
 • Podinspektor ds. ochrony przeciwpożarowej, rolnictwa, promocji i archiwizacji
  - Anna Rojek, tel. wew. 22
 • Inspektor ds. promocji, współpracy z org. pozarządowymi i kontroli zarządczej
  - Żaneta Jączyk-Witosławska, tel. wew. 14

 

Referat Inwestycyjno Komunalny

 • Kierownik Referatu
  -
  Marian Ufnalski, tel. wew. 23
 • Z-ca Kierownika Referatu
  - Andrzej Jaszczura, tel. wew. 24
 • Podinspektor ds. planowania przestrzennego, mienia komunalnego
  - Bożena Krajewska, tel. wew. 24

 

Samodzielne stanowiska

 • Podinspektor ds. kadr i oświaty - Jolanta Gorąca, tel. wew. 18
 • Sekretarka - Barbara Krzesłowska, tel. wew. 34