Lista Radnych Rady Gminy Zadzim

 1. Przewodniczący Rady Piotr Trybura - przewodniczący rady
 2. Jolanta Pośpieszyńska – wiceprzewodnicząca rady gminy
 3. Jan Dzierbicki – wiceprzewodniczący rady gminy
 4. Jan Sójka – radny
 5. Włodzimierz Cieślik – radny
 6. Halina Wawrzonkowska – radna
 7. Dominik Krysiak – radny
 8. Zbigniew Dominiak – radny
 9. Jadwiga Lewandowska – radna
 10. Paweł Poliński  – radny
 11. Mariusz Warycha – radny
 12. Kazimierz Dudczak – radny
 13. Teresa Urbaniak – radna
 14. Teresa Woźniak – radna
 15. Marek Bienias - radny