Lista Radnych Rady Gminy Zadzim

 1. Mariusz Warycha - przewodniczący rady
 2. Edyta Stępińska– wiceprzewodnicząca rady gminy
 3. Kazimierz Dudczak  – wiceprzewodniczący rady gminy
 4. Jan Sójka – radny
 5. Włodzimierz Cieślik – radny
 6. Halina Wawrzonkowska – radna
 7. Dominik Krysiak – radny
 8. Cezary Bruździak – radny
 9. Jadwiga Lewandowska – radna
 10. Paweł Poliński  – radny
 11. Jolanta Pośpieszyńska – radny
 12. Dariusz Wojtaszczyk – radny
 13. Andrzej Wawrzyniak – radny
 14. Władysław Stępień – radny
 15. Przemysław Chmielecki – radny