• Imię i nazwisko: Marek Bienias
  • Funkcja w Radzie: Radny
  • Numer kadencji Rady: 2014-2018
  • Data wyboru radnego: 2015-03-15
  • Data objęcia mandatu: 2015-03-31
  • Data wygaśnięcia mandatu: -