• Imię i nazwisko: Teresa Woźniak 
  • Funkcja w Radzie: Radna
  • Numer kadencji Rady: 2014-2018
  • Data wyboru radnego: 2014-11-16
  • Data objęcia mandatu: 2014-12-01
  • Data wygaśnięcia mandatu: -