• Imię i nazwisko: Zbigniew Dominiak
  • Funkcja w Radzie: Radny
  • Numer kadencji Rady: 2014-2018
  • Data wyboru radnego: 2014-11-16
  • Data objęcia mandatu: 2014-12-01
  • Data wygaśnięcia mandatu: -