Liczba mieszkańców w sołectwie: 110 osób.

 

Sołtys : Kosicka Dorota

Skład Rady Sołeckiej:

 

  • Kosicka Dorota
  • Cieśla Ryszard
  • Perkowski Zbigniew

 

Miejscowości wchodzące w skład sołectwa: Adamka, Grabinka