Liczba mieszkańców w sołectwie: 152 osoby.

 

Sołtys: Nowak Mariola

Skład Rady Sołeckiej:

 

  • Nowak Mariola
  • Solarek Leszek
  • Gruda Eugeniusz

 

Miejscowości wchodzące w skład sołectwa: Bogucice, Leszkomin