Liczba mieszkańców w sołectwie: 177 osób.

 

Sołtys: JaśczakAndrzej

Skład Rady Sołeckiej:

 

  • Jaśczak Andrzej
  • Bienias Marek
  • Janaszkiewicz Grzegorz

 

 

Miejscowości wchodzące w skład sołectwa: Bratków Dolny, Bratków Górny