Liczba mieszkańców w sołectwie: 116 osób.

Sołtys: Tomaszewski Józef

Skład Rady Sołeckiej:

  • Tomaszewski Józef
  • Kamiński Jerzy
  • Kubik Andrzej

Miejscowości wchodzące w skład sołectwa: Charchów Księży