Liczba mieszkańców w sołectwie: 153 osoby.

Sołtys: Woźniak Beata

Skład Rady Sołeckiej:

  • Woźniak Beata
  • Woźniak Krzysztof
  • Siekacz Eugeniusz

Miejscowości wchodzące w skład sołectwa: Charchów Pański, Walentynów, Zawady