Liczba mieszkańców w sołectwie: 187 osób.

 

Sołtys: Choiński Jan

Skład Rady Sołeckiej:

 

  • Choiński Jan
  • Śmiechowski Zbigniew
  • Przycki Mariusz

 

Miejscowości wchodzące w skład sołectwa: Chodaki, Kolonia Chodaki