iczba mieszkańców w sołectwie: 80 osób.

Sołytys: KałużnyPiotr

Skład Rady Sołeckiej:

 

  • Kałużny Piotr
  • Chmielecki Dariusz
  • Sobczak Henryka

 

Miejscowości wchodzące w skład sołectwa: Dąbrówka