Liczba mieszkańców w sołectwie: 141 osób.

 

Sołtys: Wawrzyniak Katarzyna

Skład Rady Sołeckiej:

 

 

Miejscowości wchodzące w skład sołectwa: Dzierzązna, Budy Jeżewskie, Dąbrówka D., Sikory, Nowy Świat