Liczba mieszkańców w sołectwie: 164 osoby.

Sołtys: Dębski Paweł

Skład Rady Sołeckiej:

  • Dębski Paweł
  • Kornacki Robert
  • Wawrzyniak Andrzej

Miejscowości wchodzące w skład sołectwa: Grabina