Liczba mieszkańców w sołectwie: 187 osób.

Sołtys: Zarzycki Stanisław

Skład Rady Sołeckiej:

  • Zarzycki Stanisław
  • Ufnalski Marian
  • Gołęgowski Piotr

Miejscowości wchodzące w skład sołectwa: Jeżew, Jeżew PGR