Liczba mieszkańców w sołectwie: 74 osoby.

 

Sołtys: Tomczyk Kazimierz

Skład Rady Sołeckiej:

 

  • Tomczyk Kazimierz
  • Matusiak Grzegorz

 

Miejscowości wchodzące w skład sołectwa: Kraszyn