Liczba mieszkańców w sołectwie: 140 osób.

Sołtys: Świt Edward

Skład Rady Sołeckiej:

  • Świt Edward
  • Dzierbicki Ryszard
  • Sałata Józef

Miejscowości wchodzące w skład sołectwa: Małyń, Józefów