Liczba mieszkańców w sołectwie: 139 osób.

Sołtys: Kwapiszewski Mariusz

Skład Rady Sołeckiej:

  • Kwapiszewski Mariusz
  • Kwapiszewski Hubert
  • Spętany Mariusz

Miejscowości wchodzące w skład sołectwa: Marcinów