Liczba mieszkańców w sołectwie: 118 osób.

 

Sołtys: Siekacz Agnieszka

Skład Rady Sołeckiej:

 

 

Miejscowości wchodzące w skład sołectwa: Pałki, Wola Sipińska, Filarów